sorry

Dalam Keimanan dan Ketakwaan Terdapat Kekuatan